Cinsiyet bir istihdam kriteri değildir Kariyer.net!

GÜNCELLEME:

Cinsiyetçilikle mücadelede bir eylemi daha başarıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız!

Kariyer.net’te yer alan iş arama kriterlerinde cinsiyet kriterinin yer almasının cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiğini ve kadın istihdamını olumsuz etkilediğini belirtmiş ve 300’e yakın imza toplamıştık.

Bunun üzerine Kariyer.net, önce kullanıcılarına cinsiyet kriterinin kaldırılması hakkında bir anket sunmuş, ardından da iş arama bölümündeki cinsiyet kriterini kaldırmıştır. Bu adımı ile Kariyer.net de cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçenler arasına katılmıştır.

Kariyer.net’in attığı bu güzel adımı kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca bizlerle yürüttükleri olumlu iletişim için kendilerine teşekkür ediyoruz.

kariyernetekrang

NE OLDU?

En geniş veritabanına sahip iş/işçi arama sitelerinden olan kariyer.net tarafından; başvuru/iş arama bölümüne, cinsiyet kriteri eklenerek işe alım sürecinin en başında cinsiyet ayrımcılığını güçlendirecek bir uygulamaya geçildi.

BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORUZ?

Eylemimize bu link üzerinden imza atarak katılabilirsiniz.

Kadının, bağımsız bir birey olarak istihdama katılımını zorlaştıran devlet politikaları mevcutken, hatta örneğin evlilik sonrası işten ayrılmayı teşvik edici kıdem tazminatı gibi uygulamalarla kadının emek piyasasının dışında kalmasını açıkça teşvik edici düzenlemeler yapılmaya devam edilirken; biz kadınlara hayatımız boyunca neleri yapamayacağımızın söylenmesine isyan ediyoruz.

Hayattaki emeklerimizin, başarılarımızın ve hedeflerimizin başkalarının onayına tabi olmasını, kadının gelirinin ek gelir, erkeğinkinin ise temel geçim kaynağı sayıldığı zihniyetinin bizim emeğimizi değersiz addetmesini kabul etmiyoruz. Bireylerin cinsiyetleriyle değil becerileriyle, donanımlarıyla ve çabalarıyla değerlendiren ve fırsat eşitliği yaratan politikalara ihtiyacımız var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2012 verilerine göre Türkiye’deki her 100 kadından 30’u işgücüne katılmakta, 25’i ise gelir getirici bir işte çalışmaktadır. Aynı verilere göre, her 100 kadından 11’i işsizdir. Türkiye’de kadın işsizliği, özellikle kentlerde, erkeklerin işsizlik oranından yüksektir. 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,4 katı olarak tespit edilmiştir.

 

Kariyer.net’in işe alım/başvuru sürecindeki cinsiyet kriteri ise elbette ki çalışmak isteyen kadınların ve hak ettikleri fırsat eşitliğinin önündeki bir başka engel niteliğinde. Her ne kadar işverenler bu kriteri talep ediyor olsa da, Kariyer.net’in bu kriteri onaylaması istihdamda cinsiyet eşitsizliğini meşru kılmaktadır. İş verenlerin ilanlarına müdahale edilmesi olası olmasa da, iş arama kriterleri Kariyer.net’in kontrolü altındadır.

 

kariyet

Biz Kariyer.net’in başarı ve becerinin cinsiyete bağlı gelişen bir şey olmadığının, işe uygunluğu belirleyenin kadınlık-erkeklik olmadığının bilincinde bir site politikası sürdürmesini talep ediyoruz ve sitesindeki cinsiyet kriterinin istihdamdaki mevcut cinsiyet eşitsizliğini daha fazla beslememesi adına bu konuda tavır almaya, işverenlere karşı iş arayan kadınların yanında durmaya davet ediyoruz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5.maddesine açıkça aykırılık teşkil eden işe alınmada cinsiyet ayrımcılığı yapılamayacağına dair kanunun emredici hükmüne aykırı nitelikteki bu kriterin kaldırılmasını talep ediyoruz.

İlgili kanun aşağıdaki gibidir ve iş ilişkisi işe alım sürecini de kapsar:

Eşit Davranma İlkesi:

Madde 5. -İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31inci maddesi hükümleri saklıdır.

20nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

HAREKETE GEÇ

Kariyer.net in iş başvurusu/işe alım sürecindeki cinsiyet vurgusundan siz de rahatsız olduysanız, kadınların çalışma hayatında önyargılara değmeden rahatça yer almasını istiyorsanız change.org üzerinden talebimizi imzalayarak eylemimize katılabilirsiniz.

BİR SONRAKİ EYLEMLERİMİZDEN HABERDAR OLUN

Bizden asla SPAM almayacaksınız!

Bizi takip etmeyi unutmayın!

  • BİZE BİR EYLEM ÖNERİN
indir 3 aktivist

Transfobik Doktor Kayhan Kaya’yı ifşa ediyoruz!

    NE OLDU? Dr. Kayhan Kaya bir facebook grubunda yaptığı yorumlarda trans kadınlar için “tıbben erkek”, “evrensel gerçeklerle uyuşmuyor”, “Vücuda açılan herhangi bir delik vajina olarak değerlendirilemez.”, “Kadın nüfus cüzdanı verilmesi yanlış bir olay.” sözleriyle trans kadınları hedef aldı. … Devamı

devlet-destekli-projede-kiz-ogrenci-yasagi-669495-1 1 aktivist

Ufukta Bilim Var Ama Kız Çocukları Yok!

    NE OLDU?   Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Ufukta Bilim Var Projesi”, “sadece erkek öğrencilere yönelik” eğitimler düzenlemektedir. NE DÜŞÜNÜYORUZ?    Sadece erkek öğrencileri … Devamı

ogretmenler 3 aktivist

MEB’e Soruyoruz!

NE OLDU? Van’ın Çatak ilçesinde iki öğretmene, doğum günü kutlamasında birbirlerine sarıldıkları gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Kadın öğretmene maaş kesme ve ilçe dışında bir okulda görevlendirme, erkek öğretmene ise ilçe sınırları dışında bir okula gönderilme cezası verildi. … Devamı

thumbnail 2 aktivist

Erkek şiddeti karşısında 6284 yanımızda!

25 Kasım 2019’a özel “Erkek şiddeti karşısında 6284 yanımızda!“ broşürü yayında! Erkek şiddeti karşısında natrans heteroseksüel kadın ya da LGBTİ+’ler olarak pek çok hakkımız var! Bu broşür; tanıdığınız/tanımadığınız, ilişkide olduğunuz/olmadığınız herhangi bir erkek tarafından sizin ya da çevrenizdekilerin maruz bırakıldığı … Devamı

İntihara itilen LGBTİQ+’ların faili olmaktan vazgeç Kaknüs!

  NE OLDU? “Anne Babalar için Gençlerde Homoseksüelliği Önleme Rehberi” isimli homofobik ifadeler içeren “sözde kitap” Kaknüs Yayınevi tarafından basılıp, D&R tarafından satışa sunuldu. D&R ve Kaknüs Yayınevi’nin bu tutumu homofobiyi normalleştirip beslemekle kalmıyor, aynı zamanda eşcinselliği patolojik bir olgu … Devamı

EImK9FTWkAEHxSi 2 aktivist

Kaldırım Pub ve Beşiktaş Ot Kafe’yi boykot ediyoruz!

NE OLDU? Trans bir kadına, 2 Kasım günü 21.30 dolaylarında, sosyalleşmek için gittiği Kadıköy Barlar Sokağı’ndaki Kaldırım Pub’ta mekan dolu olmasına rağmen servisin kapandığı söylendi ve servis açılmadı. Aynı gün saat 13.00 civarında ise Beşiktaş Ot Kafe’de sipariş veren lezbiyen … Devamı