(For English please scroll down)

erktolia, Türkiye gündemindeki kişi ya da grupları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden hedef alarak; bu kimliklere karşı herhangi bir şiddet türünü içeren, aşağılayan, ayrımcılık yapan, yok sayan, ötekileştiren, marjinalleştiren, insan haklarına müdahalede bulunan söylem, içerik ve bunların sonucu dayatılan yaptırımlarla mücadele eden, proaktif bir gönüllülük platformudur.

 

“Dil ve düşünce birbirinden ayrı düşünülemez” düsturuyla, yoğunlukla söylem ve içerik, yani dil üzerinden eylemlilik gösteren erktolia; cinsiyetçi, ayrımcı, aşağılayıcı, küçümseyen, ötekileştiren, marjinalleştiren, şiddet içeren dili ifşa edip, dönüştürerek, oluşumumuza da adını veren “erk” in hegemonik baskısıyla mücadele etmeyi amaçlar.

 

Sitemizde yer alan her metin aynı zamanda bir eylemdir ve bu eylemlerin başarıya ulaşması ancak siz destekçilerimizin katılımıyla yaratılan kamuoyu sayesinde mümkün olmaktadır.  

Bizlerle erktolia@gmail.com adresi üzerinden ya da Facebook, Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarımız üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Dayanışma ile,

erktolia ekibi


 

erktolia is a pro-active platform which exposes and takes action against everyday sexism in Turkey. The name erktolia has a referral to all lands under the influence of patriarchy (“erk” in Turkish). The women and LGBTIQ+ of Turkey are being systematically discriminated against, violated, harassed, raped and massacred. The discrimination in the everyday language is being processed into thoughts and those thoughts shape discriminative and misogynist actions. This is why we expose sexist statements, ads or practices, and we invite influential people and brands to take action against it through our campaigns.

 

You may contact us at erktolia@gmail.com or through our social media accounts.