Karma eğitim kaldırılamaz! Eğitimde cinsiyetçiliğe hayır!

 

NE OLDU?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen ifadelerin belirtilen okullar dışında karma eğitim uygulamasının yapılmaması olasılığını doğurduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu maddeyi Yönetmelikten çıkarmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı 11 Eylül 2018 tarihinde yaptığı resmi basın açıklamasında söz konusu maddenin kaldırılmasının mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olduğunu belirtmiş ve karma eğitimin devam ettiğini ve bu durumun Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 15’te açıkça belirtildiğinin altını çizmiştir.

1739 sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

Madde 11 – Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır.

 

 

BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORUZ?  

 

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı bu düzenlemede her ne kadar karma ve laik eğitim düzeninin bozulmadığına ilişkin açıklamalarda bulunsa da atılan adımın muğlak olduğu gerekçesiyle uygulamaya yönelik güven vermediğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, karma eğitimin devam ettirilmesinin güvencesi olarak Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 15’i göstermektedir ancak bu maddenin ikinci kısmında yer alan “… eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadesinde hangi okul türleri, hangi imkan ve zorluklara göre sadece kız veya erkek öğrencilere ayrılabileceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum laiklik ve karma eğitim karşıtı uygulamalara yeşil ışık yakma endişesini doğurmaktadır.

Bu durumun sonuçları ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve özellikle kız çocuklarının geleceği açısından geri dönüşü olmayan bir yıkım yaratması kuvvetle muhtemeldir. Bir yerleşim yerinde kız öğrenci sayısının yeterli olmaması ve erkek öğrenci sayısının fazla olması halinde o bölgede sadece erkeklere özel okulların açılmasının önü açılmakta, böylece kız çocuklarının eğitim hayatından dışlanması söz konusu olacaktır. Zaten toplumsal cinsiyet rolleriyle dayatılan kadın ve erkek arasındaki büyük farklar illüzyonu, bu uygulamayla daha da artarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın artmasına zemin hazırlanmaktadır.Bu anlamda talebimiz karma eğitimin teminat altına alınmasıdır.

 

 

HAREKETE GEÇ!

 

Yönetmelikten karma eğitim ile ilgili maddenin tamamen çıkarılması ve zaten muğlak olan Kanun maddesine atıfta bulunarak sonunun çözülmüş gibi yapılması, laik eğitim sistemine vurulan bir darbedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı derhal ilgili Kanun maddesinde düzenleme yaparak muğlak ifadeyi ortadan kaldırmaya ve öğrencilerin ilgi, istek, tercih ve gereksinimleri doğrultusunda bilimsel temellere dayalı bir eğitim almasını mümkün kılacak eşitlikçi ve laik bir düzen kurmaya davet ediyoruz. Siz de bu eyleme bir imza vererek geleceğimizin temeli olan eğitim sistemimizin cinsiyetçi olmayan, eşitlikçi bir düzlemde, laik ve kapsayıcı olması için harekete geçebilirsiniz!

https://www.change.org/p/karma-e%C4%9Fitim-kald%C4%B1r%C4%B1lamaz

Twitter’da harekete geçiyorum

BİR SONRAKİ EYLEMLERİMİZDEN HABERDAR OLUN

Bizden asla SPAM almayacaksınız!

Bizi takip etmeyi unutmayın!

  • BİZE BİR EYLEM ÖNERİN

Hiciv değil şiddet! Efes’i boykot ediyoruz.

NE OLDU?   Türkiye’nin en büyük bira markalarından olan Efes’i üreten Anadolu Grubu, kadın ve erkek ikili cinsiyetlerine atıfta bulunarak piyasaya sürdüğü son bira şişelerinde kadınlar için “Zilli Sally”, erkekler için ise “Delikanlı Harry” gibi cinsiyetçi ifade ve görseller kullandı. … Devamı

Özür Dile Fedon!

    NE OLDU? Şarkıcı Fedon, 3 Haziran 2019 tarihinde bir televizyon programında kendisiyle yapılan röportajda “…Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik… Şiddet yok ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı.” şeklinde kadın düşmanı … Devamı

Kadınlar; güzellik, aile, ev, sağlık konularıyla ilgilenmek ve bilmek zorunda değildir P&G!

NE OLDU? P&G, #kadinlarbilir kampanyasıyla temizlik ürünlerini, bebek bezini ve epilasyon ürünlerini kadınlara özgüymüşçesine sunarak, çağdışı cinsiyet rollerini yine pekiştirdi ve cinsiyetçiliği iyi bildiğini gösterdi. Sitesinde sadece kadınlara özel “Mutlu aileniz için ipuçları ve eğlenceli etkinlik önerileri, mutfağınız için leziz ve pratik … Devamı