Önce adam olmana gerek yok, şiddet uygulama yeter!

104 kişi harekete geçti

NE OLDU?

25 Kasım 2014 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bir kampanya başlattı. Billboardlarda, otobüs duraklarında, televizyonlarda kamu spotu olarak ve son olarak Twitter üzerinden #önceadamol etiketiyle karşılaştığımız kampanyanın videosunu izlediğimizde, kadına şiddet uygulayan “erkeğin” erkekliğin bir üst mertebesi olarak değerlendirebileceğimiz “adam olmak” kriterlerine uymaması nedeniyle toplum tarafından dışlandığını görüyoruz. Tok bir erkek sesi son olarak, “Kadına el kaldıran adam değildir. Önce adam ol!” diyerek kadına yönelik şiddeti önlemeyi hedeflemiş. KADEM’in resmi internet sitesine girip diğer kampanyalara da göz attığımızda daha önceden yürütmüş olduğu bir başka “Erkeksen öfkeni yen!”  kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Yönetim kurulunda Sümeyye Erdoğan’ın da yer aldığı KADEM’in kadına karşı şiddet kampanyalarında, kampanya erkek öznesinin “erkekliği” üzerinden ilerliyor.

BU KONU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORUZ?

Biz, kadına yönelik şiddeti, dil üzerinden besleyen bu kampanyanın amacını aşan bir yapıda olduğunu düşünüyor, belli ki üzerine çok düşünülmeden başlatılmış bu kampanyanın, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı bilinç yaratmak şöyle dursun, şiddet ve ayrımcılığı arttırabileceği korkusunu yaşıyoruz. Masum gibi görünen, fakat dil üzerinden yeniden ve yeniden ataerkiyi besleyen bazı kelime ve deyimlerin, dilimizden ayıklanmasına ve erkekliği yüceltip beslerken ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Söz konusu kampanyada da erkeklik yüce ve üstün bir yerde konumlandırılıyor, ona ve adam olmaya “yakışmayacak” aşağılıkta olan şiddet eyleminden vazgeçmesi erkeklere öğütleniyor.

“Adam olmak” cinsiyetçi deyiminin, ataerkil zihniyeti beslediğini, dolayısıyla da erkek şiddetini besleyen, güç veren bir söylem olacağını düşünüyoruz. Dale Spender’ın “Dil, tarafsız değildir. O, yalnızca düşünceleri taşıyan bir araç değil; bizzat düşüncelerin şekillenmesinde etkendir” sözünü hatırlatıyor, erkeğin bir üst mertebesi olarak değerlendirebileceğimiz “adam olmak” deyimiyle kadına yönelik şiddeti sonlandırma amacı gütmenin incelikli düşünülmemiş bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

Kadına karşı şiddet gösterenler erkeklerdir. Onları erkek, adam gibi mertebelere ayırmanın lüzumu yoktur. Bu kademelerden önce şiddetin adının “erkek şiddeti” olduğu belirtilmeli ve kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin bunu yapmasını engellemenin çözümleri üretilmeli ve uygulanmalıdır.

HAREKETE GEÇ!

KADEM’in iyi niyetle başlattığı kadına karşı şiddeti engelleme kampanyası, adamlığı bir üst düzey erkeklik olarak tanımlıyor. Bu kampanyada kullanılan dilden siz de rahatsız oluyorsanız, aşağıdaki e-postayı KADEM’e göndererek kendilerini uyarabilirsiniz.

E-posta kampanyasına katılın

Katılımınız için teşekkürler, e-postanız gönderilmiştir!

BİR SONRAKİ EYLEMLERİMİZDEN HABERDAR OLUN

Bizden asla SPAM almayacaksınız!

Bizi takip etmeyi unutmayın!

  • BİZE BİR EYLEM ÖNERİN