erktolia Sıkça Sorulan Sorular

 

  1. erktolia hangi konuda harekete geçer?

erktolia temelde cinsiyetçilikle mücadele etmek amacı ile kurulmuş bir platformdur. Cinsiyetçilik ile sınıf, tür ve ırk kaynaklı ayrımcılığın benzer olduğunun farkındayız. Eylemlerimize konu olan kişi veya kurumların emek, sınıf ve/veya tür sömürüsünde bulunduğu değişmez bir gerçektir. Bu sömürülere karşı duran diğer oluşumların mücadelelerini desteklemekle birlikte, erktolia mücadelesini cinsiyetçilik üzerinde yoğunlaştırmış durumdayız. Mücadelemizde verimli sonuçlar alabilmek adına iş gücü ve enerjimizi tek bir hedefe odaklamanın faydasına inanmaktayız.

  1. erktolia, eylemlerinin muhataplarına yöneltilen cinsiyetçi hakaretler hakkında ne düşünüyor?

erktolia’nın eylem çıkarak kamuoyu oluşturma yolu ile kişi veya kurumları hedef almasındaki amaç, cinsiyet eşitsizliğinin hem sebebi hem sonucu olan cinsiyetçi dille mücadele etmektir. Cinsiyetçi dili yok ederek uzun vadede cinsiyetçi düşünceyi ve eylemleri azaltmayı amaçlayan erktolia ekibi, cinsiyetçi küfür ve hakaretlerle dildeki kadın düşmanlığının, homofobi ve transfobinin yeniden üretilmesine tamamen karşıdır. Eylemlerimizin cinsiyetçi içeriklere karşı verilen tepkiler olduğunu ve internet kullanıcılarının bireysel olarak kullandığı ifadelerden erktolia’nın sorumlu tutulamayacağının altını çizmek istiyoruz.

  1. erktolia kime eylem çıkar?

Cinsiyetçi söylem ve/veya açıklamalarda bulunan kurum, ünlü birey ve siyasetçiler; cinsiyetçi reklamlar yayınlayan markalar, cinsiyetçiliği besleyen ve yayan basın ve medya kuruluşları, cinsiyet eşitsizliğine yol açan veya açabilecek politikalar bağlamında sorumlular, kamuoyunda örnek teşkil edebilecek kişi veya kurumların cinsiyetçi uygulamaları. Protesto eylemlerimiz dışında cinsiyet eşitsizliğine yol açan veya cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumların değiştirilmesi talebi ile çıktığımız eylemler çeşitli kurum veya bireyleri hedef alabilmektedir.

  1. erktolia kime eylem çıkmayı reddeder?

erktolia cinsiyetçi dil ve davranışa sahip tüm kurum, kuruluş ve bireylere eylem çıkabilmektedir. Eylem çıkmama kararı, önceden belirlenmiş kesin kurallara göre değil, öneri veya tespit edilen içeriklerin teker teker incelenip tartışılması sonucu verilmektedir.

  1. “Cinsiyetçi bulduğum bir dizi/film/kurgu edebiyat var. Eylem çıkar mısınız?”

erktolia, işgücünün sınırlılığından ve kurgu eserlerdeki cinsiyetçiliğin tespiti büyük titizlik gerektirdiğinden bu türlere eylem çıkmaz. Benzer şekilde tek tek haberlere ve şarkılara da eylem çıkmayı tercih etmiyoruz. Cinsiyetçi söylemlerde bulunan yazar/yönetmen/sanatçı/gazetecilere ise eylem çıkıyoruz.

Ayrıca, fiziksel, cinsel, duygusal istismarı yücelten kurgulara ve cinsiyetçi ve fobik bir dil kullanan haber metinlerine eylem çıkmasak da, asla sessiz kalmıyor ve tepki veriyoruz.