erktolia Sıkça Sorulan Sorular

 

       1. erktolia hangi konuda harekete geçer?

erktolia yalnızca cinsiyetçilikle mücadele etmek amacı ile kurulmuş bir platformdur. Hiyerarşi ve sömürünün karşısındayız. Cinsiyetçilik ile sınıf, tür ve ırk kaynaklı ayrımcılığın benzer olduğunu kabul ediyoruz. Eylemlerimizde muhatap aldığımız bazı kişi veya kurumların emek, sınıf ve/veya tür sömürüsünde bulunduğu değişmez bir gerçektir. Bu sömürülere karşı duran oluşumların mücadelelerini desteklemekle beraber, erktolia mücadelesini cinsiyetçilik üzerinde yoğunlaştırmış durumdayız. Mücadelemizde verimli sonuçlar alabilmek adına iş gücü ve enerjimizi tek bir hedefe odaklamanın faydasına inanmaktayız.

 

        2. erktolia, eylemlerinin muhataplarına yöneltilen cinsiyetçi hakaretler hakkında ne düşünüyor?

erktolia’nın eylem çıkarak kamuoyu oluşturma yolu ile kişi veya kurumları hedef almasındaki tek amaç düşünceye etki eden cinsiyetçi dili yok etmektir. Cinsiyetçi dili yok ederek uzun vadede cinsiyetçi düşünceyi mağlup etmeyi amaçlayan erktolia ekibi, cinsiyetçi küfür ve hakaretlerle dildeki cinsiyetçiliğin yeniden üretilmesine tamamen karşıdır. Eylemlerimizin birer linç girişimi olarak görülmemesini önemli buluyor, öte yandan internet kullanıcılarının bireysel olarak bulunduğu ifadelerden erktolia’nın sorumlu tutulamayacağının altını çizmek istiyoruz.

 

        3. erktolia kime eylem çıkar?

Cinsiyetçi söylem ve/veya açıklamalarda bulunan kurum, ünlü birey ve siyasetçiler; cinsiyetçi reklamlar yayınlayan markalar, cinsiyetçiliği besleyen ve yayan basın ve medya kuruluşları, cinsiyet eşitsizliğine yol açan veya açabilecek politikalar bağlamında sorumlular, kamuoyunda örnek teşkil edebilecek kişi veya kurumların cinsiyetçi uygulamaları. Protesto eylemlerimiz dışında cinsiyet eşitsizliğine yol açan veya cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumların değiştirilmesi talebi ile çıktığımız eylemler çeşitli kurum veya bireyleri hedef alabilmektedir. 

 

       4. erktolia kime eylem çıkmayı reddeder?

erktolia cinsiyetçi dil ve davranışa sahip tüm kurum, kuruluş ve bireylere eylem çıkabilmektedir. Eylem çıkmama kararı, önceden belirlenmiş kesin kurallarla değil, gelen öneri veya ekibimizce tespit edilen içeriklerin teker teker incelenip tartışılması sonucu verilmektedir.

 

       5. “Cinsiyetçi bulduğum bir dizi/film/kurgu edebiyat var. Eylem çıkar mısınız?”

erktolia, kurgu olan ve bireyin hayal gücüyle yarattığı eserlere karşı eylem çıkmaz. Ancak; fiziksel, cinsel, duygusal istismarı yücelten kurgulara sessiz kalmayı tercih etmez, eleştirilerimizi sunmaktan geri durmayacağımızı da belirtmek isteriz.

 

       6. erktolia gönüllüsü olmak için ne yapmalıyım? 

Gönüllümüz olmak ve ekibimize katılmak istiyorsanız, sitemizde bulunan Gönüllümüz Olun sekmesi üzerinden formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Gönüllü olmak isteyenlerden taleplerimiz aktif internet kullanıcısı olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları ve cinsiyetçilik hakkında erktolia ilkeleri ile örtüşen fikirlere sahip olmalarıdır. Yapılan başvurular ihtiyaç duyulan komisyona göre, ekip olarak incelenecek, deneme süresinin de ardından ekibimize katılımınız onaylanacaktır.