Karma Eğitim Tartışmaya Açılamaz!

Temmuz 16, 2023 - 19:12
Temmuz 17, 2023 - 11:10
 331
Karma Eğitim Tartışmaya Açılamaz!

Daha önce de Yeni Akit'e verdiği röportajda "Karma eğitim zorunlu değildir" diyen ve rektör olabilmek için kanun değiştirmesiyle tanınan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” dedi.


Yapılan araştırmalar, 4+4+4 eğitim sisteminin kız çocuklarının okullulaşma oranını düşürdüğünü gösterirken, yine CHP Yoksulluk Ofisi tarafından hazırlanan raporda giderek derinleşen yoksulluğun kız çocuklarının okullulaşmasının önünde ciddi bir engel olarak saptamışken, dini değerlerin ve kişisel hassasiyetlerin bahane edilerek karma eğitimin tartışmaya açılması, kız çocuklarının geleceklerinin gasp edilmesi demektir. Üstelik bu tartışma laiklik ve karma eğitim ilkesine aykırı olması sebebiyle de anayasal bir suçtur! 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi bir grup gerici zihniyeti memnun etmek değil, bu gerici politikalara karşı bütün çocuklar için gerçekçi, laik, çağdaş ve kapsayıcı eğitim politikaları üretmektir. Yüzlerce yılda kazanılan evrensel çocuk hakları ve çocukların geleceği, gerici ve karanlık zihniyete feda edilemez! 

Karma eğitim kız çocuklarının eğitim hakkının ve geleceğinin garantisidir, hiçbir koşul altında tartışmaya dahi açılamaz!


Siz de bu eyleme katılarak, “tepkiler hukukuyla” politika üretilen ülkemizde geleceğimizin temeli olan eğitim sistemimizin cinsiyetçilikten uzak, laik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir sistem olması için ses çıkarabilir ve harekete geçebilirsiniz!

#karmaeğitimhaktır