Melike Koçak yalnız değildir!

Melike Koçak yalnız değildir!

Misyonlarını öğrencilerin “kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak” olarak tanımlayan, amaçlarıözgür, aydın ve “Cumhuriyetin kendilerinden istediği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmek olan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi son 5 yıldır kendilerine edebiyat öğretmeni olarak hizmet veren Melike Koçak’ı kendi belirttikleri misyon ve amaçlarla zıt düşen sebeplerden, hem cinsiyetçi hem de ifade özgürlüğüne aykırı olarak işten çıkardılar. Melike Koçak’ın işten çıkarılma sebebi “öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, beden politikaları ve feminizmle ilgilenmelerinin düzeyini ayarlayamaması, kontrol etmemesi, bu konuda öğrencilerini uyarmak yerine gelişmelerine, eleştirel bakmalarına vesile olması”. Melike Koçak’ın okuldaki bir grup öğrencinin okuldan bağımsız çıkardıkları, hiçbir öğretmenin dahil olmadığı bir fanzinin Özgecan Katliamı’na ayırdıkları bir sayısında geçen mastürbasyon temalı şiirlerden ve “penis”li yazılardan ötürü bu fanzini çıkarmalarında öğrencileri desteklediği iddia ediliyor.


Bilimin ve eleştirel düşüncenin yeni nesillere aktarmanın en dirimsel gayesi olması gereken Türkiye’nin eğitim kurumlarının büyük bir çoğunluğunun değişen eğitim sistemi ve yönetim baskıları dahilinde bu amaç doğrultusunda hareket etmediğinin farkındayız. Bu tarz eğitim-öğretim kurumlarından sıyrılarak aydın ve özgür gençler yetiştirmekle övünen, aydın eğitim kurumlarından Notre Dame de Sion’un ilkelerine ve kuruluş amacına ters düşen bu cinsiyetçi ve ifade özgürlüğüne ters hareketine karşı çıkıyoruz. Notre Dame de Sion Melike Koçak’ı işten çıkararak eş zamanlı olarak birçok hak ihlali gerçekleştirmiştir. 1) Melike Koçak’ın çıkarılan fanzinle herhangi bir bağı yoktur; 2) Öğrencilerine erk-normatif kalıpların dışına çıkan cinsiyet eşitlikçi bakış açısı sunarak özgür ve eleştirel düşünceyi sağlamaktadır. Buna ek olarak, Notre Dame de Sion’un, mastürbasyon gibi kadın ve erkek cinselliğinin gündelik bir parçası olan olağan temaları ve kadın ve erkek cinselliğine yönelik cinsiyet eşitliğine dayalı kelimeleri kullanan, cinsel taciz ve tecavüz ve cinayet gibi can alıcı konuları eleştirel bir bakış açısıyla irdelemeye çalışan öğrencilerini bağnaz bir düşünce yapısı içinde korkutup hapsetmekten öteye gitmediğini düşünüyoruz.


Notre Dame de Sion’un özgürlükçü ve eşitlikçi eğitim-öğretim ilkelerine uymayan bu hak ihlalini acilen telafi etmesi ve Melike Koçak ve öğrencilerden özür dilemesini siz de talep ediyorsanız, başlattığımız imza kampanyasına bir imza atarak tepkinizi dile getirebilirsiniz!