Resmi nikahsız evliliğe hayır de! İmam nikahının cezasını kaldıran AYM kararını reddediyoruz!


Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralarını iptal etti. Bu iptal ile resmi nikâh olmaksızın kılınan imam nikâhının cezası kaldırılmıştır. Tek bir kadın üyesi dahi bulunmayan, 17 üyesinin tamamı erkek olan Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu karar, Türkiye’de yaşayan her kadını doğrudan etkilemektedir ve aynı zamanda kadınların aleyhinedir.


Bu karar erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesinin, çocuk yaştaki evliliklerde artışın, erkeğin belli bir ücret karşılığında anlaşarak kadınla kıydığı Muta nikâhının yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Kadınlar, resmi nikâhla elde edecekleri nafaka, velayet, tazminat, miras gibi tüm haklarından da mahrum kalacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı Türkiye’nin imzacı olduğu tüm uluslararası sözleşmelere, laiklik ilkesine ve devrim yasalarına aykırı bir karardır.


Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile yaratılan boşluğun bir an önce giderilmesi, iptal edilen fıkralardaki cezanın alt sınırının iki yıldan fazla olarak belirlenmesi, evlenme yaşının 18 olması ve çok eşliliğin engellenmesi için hemen yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. İmza metnini bu link üzerinden imzalayabilirsiniz!